Leczenie

Każdy Pacjent w naszej Klinice posiada swojego osobistego lekarza prowadzącego, który dba o stan zdrowia i po zbadaniu konsultacji z innymi specjalistami ustala plan leczenia. Zawsze proponujemy naszym Pacjentom parę sposobów na rozwiązanie danego problemu. Pacjent po zapoznaniu się z planem leczenia podejmuje decyzję o sposobie leczenia.

Priorytetem dla nas jest stan zdrowia naszych Pacjentów, dlatego całość leczenia prowadzona jest przez lekarzy specjalistów z danej dziedziny medycyny lub stomatologii, pod nadzorem lekarza prowadzącego. Postęp w nowoczesnych technikach leczenia i materiałach jest olbrzymi. Zespół lekarzy nieustannie kształci się i doskonali posiadane umiejętności.

<< powrót